ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Οι  θεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθώ είναι η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.  Η διαφορά τους έγκειται κυρίως στην συχνότητα των συναντήσεων. Η μεν πρώτη βασίζεται σε τακτικότερες εβδομαδιαίες συνεδρίες και αφορά σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές  η δε δεύτερη μπορεί να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε ηπιότερες περιπτώσεις.  Ωστόσο βασική αρχή και των δύο είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των αιτιών εκείνων που δυσκολεύουν τις σχέσεις του ατόμου με το οικογενειακό, ευρύτερο φιλικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Οι  μέθοδοι που βασίζονται στην ψυχανάλυση είναι οι πιο ολοκληρωμένες  προσεγγίσεις και επιδιώκουν την εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής.  Μέσα από την αναλυτική διαδικασία  δίνεται η δυνατότητα στον αναλυόμενο να έρθει αντιμέτωπος και να επιλύσει  τραυματικά βιώματα του παρελθόντος που παρεμποδίζουν την λειτουργικότητά του στο παρόν.

Η αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται τόσο από την ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς στην θεραπεία όσο και από την επάρκεια του  θεραπευτή του. Η πρώτη προϋποθέτει ισχυρό κίνητρο για αλλαγή και η δεύτερη διασφαλίζεται με την προσωπική ανάλυση του θεραπευτή και την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή του.

διαβάστε περισσότερα »

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE

skype logo

Κατεβάστε την εφαρμογή και καλέστε την επαφή s_zarkada ή τηλεφωνήστε στο 6977605735 για να προγραμματίσουμε το skype ραντεβού σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

calendar new

Καλέστε στο +30 6977605735 για να προγραμματίσετε την συνεδρία σας