ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE

Οι  θεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθώ είναι η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.  Η διαφορά τους έγκειται κυρίως στην συχνότητα των συναντήσεων. Η μεν πρώτη βασίζεται σε τακτικότερες εβδομαδιαίες συνεδρίες και αφορά σε ασθενείς με σοβαρές διαταραχές  η δε δεύτερη μπορεί να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε ηπιότερες περιπτώσεις.  Ωστόσο βασική αρχή και των δύο είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των αιτιών εκείνων που δυσκολεύουν τις σχέσεις του ατόμου με το οικογενειακό, ευρύτερο φιλικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Οι  μέθοδοι που βασίζονται στην ψυχανάλυση είναι οι πιο ολοκληρωμένες  προσεγγίσεις και επιδιώκουν την εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής.  Μέσα από την αναλυτική διαδικασία  δίνεται η δυνατότητα στον αναλυόμενο να έρθει αντιμέτωπος και να επιλύσει  τραυματικά βιώματα του παρελθόντος που παρεμποδίζουν την λειτουργικότητά του στο παρόν.

Η αποτελεσματικότητα μιας θεραπευτικής παρέμβασης εξαρτάται τόσο από την ενεργητική συμμετοχή του ασθενούς στην θεραπεία όσο και από την επάρκεια του  θεραπευτή του. Η πρώτη προϋποθέτει ισχυρό κίνητρο για αλλαγή και η δεύτερη διασφαλίζεται με την προσωπική ανάλυση του θεραπευτή και την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτισή του.

Ποιούς αφορά η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία μέσω skype

  • Ενήλικες

Κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας που δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας

  • Νεομετανάστες

Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό για οικονομικούς λόγους, για σπουδές κ.ο.κ.  Η μητρική γλώσσα και η κοινή καταγωγή θεραπευτή και θεραπευόμενου αποτελούν σημαντικά συστατικά μιας αποτελεσματικότερης θεραπευτικής παρέμβασης. Η βαθειά γνώση μιας γλώσσας βοηθά στην βαθύτερη αποτύπωση του εαυτού μας μέσω των λέξεων που αποτελούν βασικό εργαλείο της ανάλυσης. Αντίστοιχα η κοινή καταγωγή δίνει στον θεραπευτή την δυνατότητα της καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών και ευρύτερων πολιτισμικών στοιχείων που συνέβαλαν στην διαμόρφωση του ατόμου πέραν των οικογενειακών και ατομικών δεδομένων.

  • Έφηβοι

Από την ηλικία των 14 ετών και έπειτα. Η ηλικία αυτή επιτρέπει στους εφήβους να μπορούν να ανταποκριθούν στην εξ αποστάσεως ψυχοθεραπεία καθώς η μέθοδος βασίζεται πια στην διαλογική αρχή και όχι στην χρήση άλλων εργαλείων (π.χ παιχνίδι, ζωγραφική κ.ο.κ.)

  • Άτομα με κινητικές δυσκολίες

Εάν οι κινητικές δυσκολίες είναι σοβαρές και καθιστούν δύσκολη την μετακίνησή τους  το διαδίκτυο μπορεί να δώσει μια λύση στην αντιμετώπιση των πρακτικών δυσκολιών τους.

  • Επαγγελματίες που ταξιδεύουν συχνά

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί σταθερότητα και συνέπεια ως προς τον προγραμματισμό των συνεδριών της. Τα συχνά ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους μπορεί να λειτουργούν  ανασταλτικά στην ανταπόκριση του ασθενούς στις παραπάνω προϋποθέσεις. Το διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα της ευελιξίας ως προς τον χώρο εφαρμογής της ψυχοθεραπείας επιλύοντας έτσι ένα σημαντικό περιορισμό για τους μη έχοντες σταθερό τόπο διαμονής.

Ψυχοθεραπεία online

  • Αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο επιβεβαιώνουν την καλή αποτελεσματικότητα  της
  • Μεγάλη κλινική και ερευνητική εμπειρία σε ευρύ φάσμα διαταραχών και ηλικιακών ομάδων (τόσο εφήβων όσο και ενηλίκων)
  • Περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητη η δια ζώσης επαφή αξιολογούνται και αποφεύγεται η συνέχιση της εξ αποστάσεως θεραπείας ή προσαρμόζεται με ορισμένες επισκέψεις στο γραφείο μου συνδυαστικά με το skype  αν κριθεί αναγκαίο
  • Παρά την ιδιαιτερότητα της απουσίας της φυσικής επαφής χτίζονται επαρκείς σχέσεις (βασική προϋπόθεση κάθε μορφής ψυχοθεραπείας)
  • Οι ασθενείς επιτυγχάνουν να κατακτήσουν της αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης προς τον θεραπευτή τους ακόμη και μέσα από την εικονική πραγματικότητα της οθόνης του υπολογιστή τους

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE

skype logo

Κατεβάστε την εφαρμογή και καλέστε την επαφή s_zarkada ή τηλεφωνήστε στο 6977605735 για να προγραμματίσουμε το skype ραντεβού σας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

calendar new

Καλέστε στο +30 6977605735 για να προγραμματίσετε την συνεδρία σας